Zamów prezentację o oczyszczalniach Ecokube

Skontaktuj się z naszym biurem tel 042 630 09 95

Oczyszczalnie dla biogazowni i bioelektrowni

Ecokube oferuje systemy oczyszczania odcieków powstających podczas eksploatacji instalacji produkujących biogaz. Odcieki te zawierają dużą ilość ładunków pierwiastków biogennych. Istnieje możliwość zaprojektowania systemu zoptymalizowanego dla danej technologii, mieszanki biomasy i tym samym założonych ładunków substancji czynnych w ściekach.

Technologia przewiduje zbiornik uśredniający, z którego ścieki będą pompowane na blok biologiczny. Zbiornik ten powinien być podzielony na pierwszą komorę 75% objętości , i na drugą komorę działającą jako pompownia 25% objętości. Stąd woda będzie pompowana równomiernie w ciągu doby na biobloki.
Oczyszczanie biologiczne odbywa się wewnątrz bioreaktorów podzielonych na 2 komory każdy (strefa biologiczna i osadnik wtórny). Bioreaktor wypełniony jest wkładem filtracyjnym zaprojektowanym tak aby redukował ilość zanieczyszczeń do wymaganego poziomu. Małe cząstki biologiczne osadzają się w drugiej komorze bioreaktora.
Bioreaktory powinny być zainstalowane w lokalnie zbudowanych zbiornikach żelbetowych o wymiarach min 4800 x10000 mm o wysokości 3600 mm podzielone na 2 główne strefy. Druga strefa bioreaktora jest czyszczona regularnie przez pompę mamutową która usuwa powstały osad.
Bioreaktory są dostarczane w stanie gotowym do instalacji w wykonanych zbiornikach żelbetowych, włącznie z biofiltrami, dmuchawami, dyfuzorami, pompami mamutowymi, zaworami itp.
Każdy bioreaktor będzie wyposażony w układ mikroprocesorowego sterowania, oraz system redukcji fosforu do poziomu poniżej <3 mg/l Zapraszamy do kontaktu.