Zamów prezentację o oczyszczalniach Ecokube

Skontaktuj się z naszym biurem tel 042 630 09 95

Komorowa prasa filtracyjna

Przeznaczenie

prasa

Komorowa prasa filtracyjna

Prasa komorowa to urządzenie służące do odwadniania różnego rodzaju osadów powstających w oczyszczalniach przemysłowych jak również komunalnych.

Budowa

budowa-prasa1

Prasa komorowa

Komorowa prasa filtracyjna zbudowana została przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii filtracyjnych, dzięki czemu udało się uzyskać dużą wydajność filtracyjną oraz wysoką zdolność kompresji osadów.

Prasa składa się z płyt z kanałami wewnętrznymi, które pokryte są specjalną tkaniną filtracyjną, zestawionych ze sobą w pozycji pionowej.

Osad pompowany jest do prasy komorowej przy pomocy specjalistycznej pompy pneumatycznej typu Wilden. W każdej z płyt wykonany jest otwór, tworząc kanał którym pompowany jest osad do całej przestrzeni wewnątrz prasy na początku cyklu pracy.

Bezpośrednio przed tym procesem osad powinien zostać poddany procesowi kondycjonowania, higienizacji przy pomocy wapna palonego (CaO) oraz dodaniu koagulantu.
Dzięki temu uda się uzyskać możliwie niski stopień uwodnienia, a na tkaninie filtracyjnej o opróżnieniu komór nie będą pozostawały drobiny osadu.

proces-pracy-prasy

Proces pracy prasy komorowej

Pierwszym etapem pracy prasy komorowej jest zablokowanie rozsuniętych płyt przy pomocy tłoka hydraulicznego.

Od tego momentu pompa pneumatyczna podaje osad napełniając prasę, aż do momentu, kiedy czujnik ciśnienia poinformuje o całkowitym jej napełnieniu.

Od tego momentu rozpoczyna się proces dehydratacji (odwodnienia) osadów.

Rozsunięte płyty z wpompowanym między nie osadem ściskane przy pomocy tłoka hydraulicznego powrócą do swojej pierwotnej pozycji powodując zmniejszenie ilości osadu przez odciśnięcie wody.

Następnie kanały dopływowe osadu zostaną oczyszczone sprężonym powietrzem.

Na końcu urządzenie rozsunie płyty, a powstałe placki osadowe odpadną w dół do kontenera.

Rozpocznie również działanie automatyczna otrząsarka, wspomagająca proces ich odpadania.

Schemat ideowy instalacji prasy komorowej wraz z automatyczną stacją polielektrolitu.

schemat-technologiczny

Dane techniczne/ wymiary

specyfikacja-techniczna-prasa3 specyfikacja-techniczna-prasa2 specyfikacja-techniczna-prasa

Zastosowanie

Komorowa prasa filtracyjna jest wykorzystywana w oczyszczalniach powyżej 300m3/d, gdzie powstaje dużo osadu i kluczowym zadaniem jest odwodnienie i maksymalna kompresja osadu.

zastosowanie-prasa3

Wykorzystanie prasy komorowej

Prasa komorowa

Prasa komorowa

zastosowanie-prasa2

Zastosowanie prasy komorowej

placki-osadowe

Placki osadowe - końcowy efekt działania prasy