Zamów prezentację o oczyszczalniach Ecokube

Skontaktuj się z naszym biurem tel 042 630 09 95

Kompaktor śrubowy

Przeznaczenie

Przenośnik śrubowy

Przenośnik śrubowy

Zagęszczarka CS podczas jednego cyklu
spełnia kilka funkcji w procesie oczyszczania: transport, osuszanie i zagęszczanie odfiltrowanych zawiesin pochodzących ze ścieków przemysłowych i
komunalnych, minimalizując ich objętość i
zawartość wody.Urządzenia CS nadają się zwłaszcza do zagęszczania zawiesin z procesów filtracji i cedzenia, jak również odpadów poprodukcyjnych.Zagęszczarki są urządzeniami kompaktowymi, oferują wysoką sprawność,a ich instalacja nie wymaga dużej przestrzeni i specjalistycznych prac budowlanych.
Konstrukcja urządzeń zabezpiecza części mechaniczne przed kontaktem ze ściekami, gwarantując przy długi czas pracy. Technika wałów drążonych redukuje możliwość blokowania i zatorów podczas
zwiększania możliwości transportowych,
oraz różnorodności transportowanych materiałów. Każda sekcja kompaktora CS jest zabezpieczona pokrywą, zapewniającą higieniczny i bezwonny proces.

Budowa

Na przenośnik śrubowy składają się następujące elementy : komora transportowa,komora zagęszczania,transporter śrubowy z wałem drążonym ,cylinder filtrujący.

 • Komora transportowa: posiada obudowę ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316), w której zamocowany jest transporter śrubowy. Komora ta posiada śliską powierzchnię i otwór, przez który dostają się zawiesiny poddające się procesowi zagęszczenia. Długość komory może być dostosowana do wymagań instalacyjnych
 • Komora zagęszczania: z b i o r n i k usytuowany za komorą transportową wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316). Zawiera cylinder filtracyjny zbierający wodę, która następnie usuwana jest przez rurę. Wylot zagęszczonej zawiesiny znajduje się na końcu komory. Pokrywa z przeciwwagą pozwala na kontrolę stopnia zagęszczenia i zawartości wody.
 • Transporter śrubowy z wałem drążonym:zbudowany jest ze stali (ST-52) i ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316). Podczas transportu zawiesina zostaje zagęszczona.Projekt urządzenia z wałem drążonym pozwala na optymalizację  wydajności transportowej nie powodując blokad i zatorów. Przekładnia ślimakowa jest napędzana silnikiem przekładniowym.
 • Cylinder filtrujący: wyprodukowany ze stalinierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316) pozwalana oddzielenie wody od zawiesin.
Sitka w prznośniku systemu Defender

Sita w przenośniku systemu Defender

Połowę rury stanowi sito wykonane z perforowanej blachy ze stali nierdzewnej z wywierconymi otworami w rozmiarze od 1 do 10 mm , dzięki którym możliwe jest zatrzymywanie siał stałych występujących w ściekach. Na spirali zamontowane są szczotki, które umożliwiają na bieżąco czyszczenie oczek sita.

Wał w prznosnikuśrubowym

Wał w przenośniku śrubowym

Transport umożliwia wał śrubowy, który przechodzi po oczkach sita i przenosi ciała stałe ze strefy przesiewowej do kompresującej, znajdującej się w górnej części urządzenia. Wnętrze powierzchni rury zawiera elementy które są niezwykle odporne na zużycie i ścieranie.

Opis procesu
Komora transportowa posiada otwór, przez który dostaje się materiał do zagęszczenia, spadając bezpośrednio na transporter śrubowy z drążonym wałem wykonanym z grubej i wysoce odpornej stali. Śruba obraca się na śliskiej powierzchni wzmocnionej polipropylenem albo polietylenem o wysokiej gęstości, transportując materiał poprzez  komorę transportową w kierunku filtra i komory zagęszczania, gdzie gromadzone są zawiesiny, piasek i materiały oleiste. Woda usuwana jest poprzez rurę  drenażową  umiejscowioną w dolnej części komory, podczas gdy zawiesiny poprzez regulowany wylot ciśnieniowy.

Zastosowanie

Zakres stosowania kompaktora śrubowego jest bardzo szeroki.

Najważniejszymi  są:

 1. zagęszczanie i transport odpadów powstających w: oczyszczalniach ścieków, miejskich i przemysłowych.
 2. zagęszczanie i transport odpadów w gospodarstwach rolnych oraz w przemyśle i rolnictwie np.: w ubojniach, w przemyśle chemicznych czy papierniczym.
 3. wszelkie instalacji, które wymagają transportu odpadów i zagęszczania odpadów stałych i półstałych produktów o niejednorodnych wymiarach.

  Przenośnik śrubowy- zastosowanie

  Przenośnik śrubowy- zastosowanieZapraszamy do kontaktu z naszym biurem.