Zamów prezentację o oczyszczalniach Ecokube

Skontaktuj się z naszym biurem tel 042 630 09 95

Rozwiązania dla branży mleczarskiej

Zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu mlecznego zawierają duże ilości tłuszczu i olei, ważne zatem jest aby system oczyszczania dobrze sprawdzał się w takich warunkach.System ten zawiera elementy takie jak separatory tłuszczu, sita obrotowe i urządzenia te mogą być dostosowane do najwyższych obciążeń.
Poniżej przedstawiamy system oczyszczania ścieków dla branży mleczarskiej.

moniatura-mleczarnia.jpg

System do oczyszczania ścieków pochodzących z branży mleczarskiej

System ten składa się z następujących elementów :
- pompowni
- mikrosita bębnowego do mechanicznego oddzielania większych zanieczyszczeń
- zbiornika uśredniająco-biologicznego z napowietrzaniem
- układu koagulacyjno-flokulacyjnego z kontrolą pH
- flotatora, z którego oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki
-    gospodarki osadowej
a)    zbiornika higienizacji osadów
b)    podajnika wapna
c)    pompy do osadów
d)    prasy do osadów

Zapraszamy do kontaktu.