Zamów prezentację o oczyszczalniach Ecokube

Skontaktuj się z naszym biurem tel 042 630 09 95

Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Pluto dla 7 osób oraz Venus do 15 osób

rzeczka-272x300

Oczyszczalnie przydomowe, jak również większe oczyszczalnie firmy Ecokube opierają się na nowoczesnych rozwiązaniach biologicznych. Zaletami urządzeń są: zwarta budowa, niedroga i niekłopotliwa eksploatacja (niskie koszty energii, niskie koszty wywozu osadów). Parametry oczyszczonych ścieków są na tyle dobre, że woda powstała nadaje się do zasilania oczek wodnych czy też podlewania trawników. Nasza firma jest wyłącznym przedstawicielem duńskich systemów oczyszczalni ścieków Ecokube. Jest to to jeden z najnowocześniejszych systemów na świecie.


Oczyszczalnie przydomowe naszej firmy W 2005 i 2007 otrzymały złoty medal firmy POLEKO w Poznaniu.

Złoty medal na targach w Poznaniu.

Złoty medal na targach w Poznaniu

 • Oczyszczalnie przydomowe naszej firmy spełniają polskie normy i najostrzejsze normy duńskie przewyższające normy EU.
 • Oczyszczalnie przydomowe naszej firmy posiadają deklarację zgodności z norma PN – EN 12566-3:2005+A1:2009 , która jest obecnie obowiązującym dokumentem dopuszczeniowym w Polsce.
 • Oczyszczalnie przydomowe firmy Ecokube zapewniają najlepsze parametry oczyszczania pośród wszystkich dostępnych na rynku polskim.
 • Oczyszczalnie Przydomowe naszej firmy posiadają biofiltr odpowiedzialny za redukcjie zanieczyszczeń organicznych oraz związków azotu.
 • Oczyszczalnie przydomowe Ecokube nie wydzielają przykrych zapachów !
 • Wtórne osady powstające podczas pracy oczyszczalni przydomowej, które się zbierają są z powrotem doprowadzane do osadnika wstępnego w formie uwodnionej i natlenionej, dzięki czemu w osadniku wstępnym nie tworzy się siarkowodór.
 • Opcjonalnie oczyszczalnia przydomowa może być wyposażona w system defosfatacji (usuwanie związków fosforu) co jest konieczne w przypadku wprowadzania oczyszczonych ścieków do zbiorników powierzchniowych, stojących np.jezior.
 • Oczyszczalnia przydomowa oferowana przez Ecokube produkuje do 50% mniej objętości osadów w stosunku do konkurencyjnych oczyszczalni wykonanych w technologii osadu czynnego.
 • Unikalna konstrukcja dyfuzorów napowietrzających w oczyszczalni przydomowej zapobiega ich zatykaniu, a dodatkowa funkcja unoszenia osadów wtórnych z dna komór bioreaktora zapobiega ich przywieraniu do dna.
 • Bardzo duża odporność na zmiany obciążenia, nawet 4-tygodniowa przerwa w dopływie ścieków nie powoduje znacznego pogorszenia parametrów oczyszczania. Jest to bardzo istotne dla eksploatacji oczyszczalni przydomowej
 • Oczyszczalnia przydomowa oferowana przez Ecokube nie wymaga obsługi.
 • Oczyszczalnia przydomowa oferowana przez Ecokube umożliwia powtórne wykorzystanie oczyszczonej wody do potrzeb gospodarczych (np. podlewanie ) bądź gdy nie ma takiej potrzeby odprowadzenie jej bezpośrednio do cieku wodnego,rowu lub przesączenie jej do ziemi.
 • Oczyszczalnia przydomowa oferowana przez Ecokube posiada w standardowym wyposażeniu panel kontrolny montowany wewnątrz budynku lub innym wybranym miejscu, informujący użytkownika o bieżacym stanie oczyszczalni.
 • Oczyszczalnia przydomowa oferowana przez Ecokube może być sterowana zdalnie (przez telefony GSM, w planie również sieć Internet) i potrafi w razie konieczności samodzielnie wezwać serwis (funkcja obsługiwana przez dodatkowe oprogramowanie).

Z ECOKUBE nawet oczyszczalnia przydomowa może wyglądać zachęcająco.

Oczyszczalnia przydomowa wcale nie musi zabierać wiele miejsca, nie emituje zapachów i pięknie daje się wkomponować w ogród z kwiatami.

ogrodek.jpg ogrodek2.jpg

Oczyszczalnia Pluto

Oczyszczalnia przydomowa Pluto jest przeznaczona dla 1 gospodarstwa domowego dla 7 osób.

Wymiary oczyszczanli przydomowej Pluto to średnica 95 cm., wysokość 165 cm. i waga 100 kg.

Oczyszczalnia przydomowa Pluto jest instalowana za osadnikiem trzykomorowym wstępnym. Oczyszczalnia przydomowa Pluto jest wyposażona w zintegrowany system sterowania i zbiornik uśredniający.Prosta budowa i modułowy system pozwala na szybką i prostą instalację. Czas instalacji zawiera się w przedziale jednego dnia.Jest to bezobsługowy system-(dosypywanie flory bakteryjnej nie jest absolutnie konieczne! ) Proces oczyszczania jest całkowicie zautomatyzowany.Oczyszczoną wodę można bezpośrednio odprowadzić do cieków wodnych jezior,rzek,rowów bądź przesączyć do ziemi poprzez studnię chłonną, drenaż rozsączający.

Oczyszczalnia Pluto może być używana jako część systemu oczyszczalni finansowanych przez gminę dla domostw rozmieszczanych na większym obszarze.

Oczyszczalnia przydomowa Pluto jest instalowana za osadnikiem wstępnym trzykomorowym. Pluto wyposażone jest w zintegrowany system sterowania i zbiornik uśredniający. Prosta budowa i modułowość pozwala na szybką i łatwą instalację systemu oczyszczania. Czas instalacji oczyszczalni przydomowej Pluto wynosi poniżej 1 dnia. Oczyszczalnia przydomowa Pluto charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na zmiany obciążenia – dobrze znosi zarówno chwilowe przeciążenia jak też i niedobory ścieków. (nawet 4-tygodniowa przerwa w dopływie ścieków nie powoduje znacznego pogorszenia parametrów oczyszczania)

Oczyszczalnia przydomowa Pluto posiada bezobsługowy system – nie dosypuje się flory bakteryjnej. Proces oczyszczania jest całkowicie zautomatyzowany. Oczyszczalnia przydomowa Pluto posiada certyfikat zgodności z normą PN/EN 12566-3

Oczyszczona woda nadaje się do zasilania oczek wodnych, podlewania oraz do wykorzystania w instalacjach sanitarnych. Oczyszczoną wodę można odprowadzić bezpośrednio do cieków wodnych, rowów lub systemów rozsączania.

Koszty użytkowania

Oczyszczalnia przydomowa Pluto zużywa około 450 kWh/rok, szacunkowy koszt energii elektrycznej to 200PLN rocznie. System wymaga regularnego opróżniania wozem asenizacyjnym osadnika
wstępnego nie rzadziej niż raz na rok (każda oczyszczalnia biologiczna tego wymaga)

Opis pracy oczyszczalni przydomowej Pluto

Ścieki wstępnie oczyszczone spływają grawitacyjnie z osadnika wstępnego do zbiornika uśredniającego znajdującego się w obudowie Pluto. Ze zbiornika uśredniającego ścieki są tłoczone na górną część złożą biologicznego. Ścieki przepływają przez bio-filtr, gdzie bakterie heterotoficzne rozkładają zawarte w ściekach substancje organiczne. Ścieki są napowietrzane przez dyfuzory powietrzne umieszczone pod złożem biologicznym. Złoże biologiczne jest oddzielone ścianką od komory klaryfikującej. W komorze klaryfikującej następuje osadzenie się osadu biologicznego. Z komory klaryfikującej osad biologiczny pompowany jest do osadnika wstępnego w ściśle określonych przedziałach czasowych. Dzięki temu do osadnika wstępnego trafia regularnie strumień wody bogatej w tlen. Dzieki temu w osadniku wstępnym nie powstają warunki sprzyjające powstawaniu sierkowodoru. Dzięki temu oczyszczalnia nie jest uciążliwa zapachowo.

Przydomowa Oczyszczalnia Pluto
Oczyszczalnia Venus
Przydomowa Oczyszczalnia Pluto
Oczyszczalnia Venus

Przydomowa Oczyszczalnia VENUS

venus

Oczyszczalnia przydomowa Pluto jest przeznaczona dla 1 gospodarstwa domowego dla 7 osób.

Wymiary BioKube Venus to średnica 120 cm., wysokość 185 cm. i waga 160 kg.

Oczyszczalnia przydomowa Venus jest instalowana za osadnikiem trzykomorowym wstępnym. Oczyszczalnia przydomowa Venus jest wyposażona w zintegrowany system sterowania i zbiornik uśredniający.Prosta budowa i modułowy system pozwala na szybką i prostą instalację. Czas instalacji zawiera się w przedziale jednego dnia.Jest to bezobsługowy system-(dosypywanie flory bakteryjnej nie jest absolutnie konieczne! ) Proces oczyszczania jest całkowicie zautomatyzowany.Oczyszczoną wodę można bezpośrednio odprowadzić do cieków wodnych jezior,rzek,rowów bądź przesączyć do ziemi poprzez studnię chłonną, drenaż rozsączający.

Oczyszczalnia Venus może być używana jako część systemu oczyszczalni finansowanych przez gminę dla domostw rozmieszczanych na większym obszarze.

Oczyszczalnia przydomowa Venus jest instalowana za osadnikiem wstępnym trzykomorowym. Venus wyposażone jest w zintegrowany system sterowania i zbiornik uśredniający. Prosta budowa i modułowość pozwala na szybką i łatwą instalację systemu oczyszczania. Czas instalacji oczyszczalni przydomowej Venus wynosi poniżej 1 dnia. Oczyszczalnia przydomowa Venus charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na zmiany obciążenia – dobrze znosi zarówno chwilowe przeciążenia jak też i niedobory ścieków. (nawet 4-tygodniowa przerwa w dopływie ścieków nie powoduje znacznego pogorszenia parametrów oczyszczania)

Oczyszczalnia przydomowa Venus posiada bezobsługowy system – nie dosypuje się flory bakteryjnej. Proces oczyszczania jest całkowicie zautomatyzowany. Oczyszczalnia przydomowa Venus posiada certyfikat zgodności z normą PN/EN 12566-3

Oczyszczona woda nadaje się do zasilania oczek wodnych, podlewania oraz do wykorzystania w instalacjach sanitarnych. Oczyszczoną wodę można odprowadzić bezpośrednio do cieków wodnych, rowów lub systemów rozsączania.

Koszty użytkowania

Oczyszczalnia przydomowa Venus zużywa około 500 kWh/rok, szacunkowy koszt energii elektrycznej to 200PLN rocznie. System wymaga regularnego opróżniania wozem asenizacyjnym osadnika wstępnego nie rzadziej niż raz na rok (każda oczyszczalnia biologiczna tego wymaga)

Opis pracy oczyszczalni przydomowej Venus

Ścieki wstępnie oczyszczone spływają grawitacyjnie z osadnika wstępnego do zbiornika uśredniającego znajdującego się w obudowie Venus. Ze zbiornika uśredniającego ścieki są tłoczone na górną część złożą biologicznego. Ścieki przepływają przez bio-filtr, gdzie bakterie heterotoficzne rozkładają zawarte w ściekach substancje organiczne. Ścieki są napowietrzane przez dyfuzory powietrzne umieszczone pod złożem biologicznym. Złoże biologiczne jest oddzielone ścianką od komory klaryfikującej. W komorze klaryfikującej następuje osadzenie się osadu biologicznego. Z komory klaryfikującej osad biologiczny pompowany jest do osadnika wstępnego w ściśle określonych przedziałach czasowych. Dzięki temu do osadnika wstępnego trafia regularnie strumień wody bogatej w tlen. Dzieki temu w osadniku wstępnym nie powstają warunki sprzyjające powstawaniu sierkowodoru. Dzięki temu oczyszczalnia nie jest uciążliwa zapachowo.

Oczyszczalnia Przydomowa Venus
Oczyszczalnia Przydomowa Venus
Oczyszczalnia Przydomowa Venus
Oczyszczalnia przydomowa Venus

Typoszereg przydomowych oczyszczalni ścieków
typoszereg-oczyszczalni-ecokube
Skontaktuj się z nami jeśli planujesz kupić oczyszczalnię przydomową lub masz jakieś pytania