Zamów prezentację o oczyszczalniach Ecokube

Skontaktuj się z naszym biurem tel 042 630 09 95

Oczyszczalnie ścieków

komin_s komin_s jupiter_m

Oferujemy produkty światowych liderów w technologii modularnych oczyszczalni ścieków. Są one ulepszeniem ogólnie stosowanej technologii osadu czynnego i działają w oparciu o biologiczne procesy tlenowe i beztlenowe. Charakteryzują się bardzo niskim poborem prądu, niskimi kosztami budowy i użytkowania. Mamy w ofercie:

oczyszczalnie przydomowe,
oczyszczalnie dla hoteli, zajazdów i stacji benzynowych,
oczyszczalnie dla szkół,
oczyszczalnie dla biogazowni,
biologiczne i mechaniczne oczyszczalnie dla zakładów przemysłowych,

Odwadnianie osadów komunalnych, szlamów i mułów

Odwadniamy osady z oczyszczalni komunalnych, szlamy pokopalniane, muły i popioły za pomocą worków filtracyjnych. Nie potrzebujesz prasy, wirówki ani budynku. Dobre jako rozwiązanie zapasowe lub awaryjne.

Odwadnianie osadów to jeden z istotnych kosztów dla oczyszczalni ścieków. W wielu krajach na świecie stosuje się nowatorską metodę odwadniania za pomocą elastycznych kontenerów filtracyjnych. Technologia ta nie wymaga inwestycji w budynki, prasy, wirówki, a instalacja może powstać tak szybko jak można przygotować utwardzone podłoże z lekkim spadkiem i odprowadzeniem odcieku do oczyszczalni. Osad o dowolnym uwodnieniu trafia do wnętrza worków z różnych miejsca oczyszczalni. W trakcie pompowania należy dodawać polielektrolity, tak jak przy stosowaniu wirówek i pras. Pobieramy również próbki i kontrolujemy proces flokulacji. Osad i zawiesiny pozostają wewnątrz worka, woda wypływa na zewnątrz. W lecie nie powstają uciążliwości zapachowe, a w zimie osady chronione są przed namakaniem. To rozwiązanie może być stosowane dla niewielkich oczyszczalni eliminując transport uwodnionych osadów do innych zakładów. W dużych instalacjach może być stosowane do odwadniania szczególnie trudnych kożuchów osadowych lub jako instalacja awaryjna. Osiągany stopień uwodnienia umożliwia dalsze wykorzystanie osadów np. jako nawóz lub surowiec energetyczny.

Skontaktuj się z nami: (odpowiemy w krótkim czasie)
Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź , tel. 042 630 0995, fax. 042 630 6645