Zamów prezentację o oczyszczalniach Ecokube

Skontaktuj się z naszym biurem tel 042 630 09 95

GEKON

Projekt nr GEKON2/02/266404/7/2015, pt. “Opracowanie biotechnologii przyspieszonej utylizacji

surowych osadów ściekowych oraz konstrukcja mobilnej komory fermentacyjnej”

 

 

Opis projektu: Głównym założeniem projektu jest opracowanie szczegółów techniczno-

technologicznych procesu przyspieszonej utylizacji osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni

ścieków z wykorzystaniem biopreparatów oraz biosuplementów zwiększających tempo i wydajność

procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych oraz konstrukcja prototypu mobilnej komory

fermentacyjnej. Planowane prace badawcze mają zarówno charakter badań przemysłowych, jak i

rozwojowych. W ramach prac przemysłowych opracowana zostanie kompletna ścieżka

technologiczna prowadząca od

(i) badań “przesiewowych” (rozpoznanie kaloryczności i stopnia

biodegradowalności osadów ściekowych oraz dobór odpowiedniego preparatu), poprzez

(ii) dobór najbardziej optymalnych parametrów procesu w skali laboratoryjnej oraz weryfikację doświadczalną

w skali ćwierć-technicznej na terenie oczyszczalni ścieków, do

(iii) przygotowania instrukcji technologicznych niezbędnych do rozpoczęcia (fazy W) produkcji preparatów w skali przemysłowej.

 

 

NCBR2NCBR1