Zamów prezentację o oczyszczalniach Ecokube

Skontaktuj się z naszym biurem tel 042 630 09 95

Zainstalowane Oczyszczalnie Ścieków

Oczyszczalnie Ecokube

Oczyszczalnia Jupiter Osadnik wstępny i zbiornik uśredniający przy oczyszczalni Jupiter gleboczek1 gleboczek2
scandic-food scandic2 scandic4 scandic1
kuwejt1-uranus kuwejt2-uranus ghana2 ghana1
jupiter25-dania hotel-grecja2 Gminna oczyszczalnia Jupiter       bankok3

Przydomowe oczyszczalnie ścieków  zainstalowane w Dani

systemy-biokube-zainstalowane

Lista referencyjna BIOKUBE

  • Polska
Rodzaj prac Nazwa zleceniodawcy
Projekt Rozbudowy oczyszczalni w miejscowości Przewóz Q=150m3/d Urząd Gminy Przewóz
Pl. Partyzantów 1
Dokumentacja Projektowa dla 25 sztuk oczyszczalni przydomowych Urząd Gminy Sękowa38-397 Sękowa
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 160 szt. indywidualnych przydomowych oczyszczalni. Gmina Golub-Dobrzyńul. Plac Tysiąclecia
Dokumentacja projektowa gminnej oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Świnice Warckie
Dokumentacja projektowo -budowlana i budowa podczyszczalni ścieków na terenie zakładu Scandic Foods Sp. z o.o. w Lipsku – 800 m3/d Scandic Foods Sp. z o.o.
Projekt i budowa podczyszczalni w Zakładzie Dąbrowa Białostocka – 700m3/d Spółdzielnia Mleczarska “Somlek”
Dokumentacja projektowa oraz wykonanie oczyszczalni ścieków dla szkoły (120 osób) w miejscowości Stare Skoszewy. Zakład Gospodarki KomunalnejGmina Nowosolna
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 300 sztuk indywidualnych przydomowych oczyszczalni Urząd Gminy Baboszewo
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej indywidualnych przydomowych oczyszczalni Gmina Rojewo
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dostawa i montaż oczyszczalni ścieków 35 m3/d Osada SPA Głęboczek
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznej na dwie oczyszczalnie ścieków 75 m3/d. Gmina Krzyżanów
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 162 sztuk indywidualnych przydomowych oczyszczalni Gmina Golub Dobrzyń
Dostawa 74 sztuk oczyszczalni 5 PE Pluto . Andrzej Sieradzki
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków dla wsi na terenie gminy Lubicz. Zarząd Dróg,Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni 300m3/d w miejscowości Wołkowyje. Gmina Solina z siedzibą w Polańczyku.
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przydomowe oczyszczalnie. Gmina Ustrzyki Dolne.
  • Dania
Rodzaj prac Nazwa zleceniodawcy
BIOKUBE 100RLM* z funkcją neutralizacji fosforu Onsved, Skibby,

DANIA Gmina Skibby

BIOKUBE 15RLM* z funkcją neutralizacji fosforu

Kerteminde, DANIA

Prywatny inwestor

BIOKUBE 15RLM* z funkcją neutralizacji fosforu Solbjerg, DANIA

Prywatny inwestor

BIOKUBE 10RLM* z funkcją neutralizacji fosforu Glamsbjerg, DANIA

Prywatny inwestor

BIOKUBE 10RLM* z funkcją neutralizacji fosforu Christiansfeldt, DANIA

Prywatny inwestor

BIOKUBE 10RLM* z funkcją neutralizacji fosforu Odense, DANIA

Prywatny inwestor

85 szt. BIOKUBE 5RLM* z oraz bez funkcji neutralizacji fosforu DANIA Prywatni inwestorzy
    * RLM = Równoważna Liczba Mieszkańców 1 RLM = 0,15 m3 ścieków bytowo gospodarczych na dobę Łącznie zainstalowano ponad 500 systemów oczyszczalni ścieków Biokube.

Zapraszamy do kontaktu !