Zasada działania systemu oczyszczalni przydomowej Ecokube

System oczyszczalni przydomowej BioKube składa się z trzech elementów:

  1. Osadnik wstępny – po prawej stronie.
  2. Bioreaktor oczyszczalni  AWTS BioKube – po lewej stronie.
  3. Rurociągi i kable energetyczne.

Schemat oczyszczalni przydomowej BioKube dla jednego gospodarstwa domowego

osadnik.jpgPrzyglądając się tej oczyszczalni przydomowej dokładnie, przychodzi na myśl pytanie:”Dlaczego system składa się z dwóch zbiorników?”

Oto odpowiedź:

Obecnie rzeczą powszechną stało się wrzucanie do toalety różnego rodzaju substancji niekoniecznie tylko będących produktem przemiany materii. System dwóch zbiorników umożliwia oddzielenie ciał stałych w pierwszej fazie oczyszczania (oczyszczanie mechaniczne) a następnie filtracje ścieków płynnych (oczyszczanie biologiczne).

W tabelce przedstawiamy schematyczny opis działania systemu.

proces oczyszczanie mechaniczne oczyszczanie biologiczne
zasada działania usunięcie zawiesin przez opadanie i wypływanie rozkład substancji organicznych na proste neutralne związki
urządzenie osadnik wstępny dwu lub trójkomorowy bioreaktor
warunki pracy beztlenowe tlenowe

Jeśli szukasz oczyszczalni przydomowej , która zapewni Ci bezawaryjne, bezproblemowe i skuteczne działanie na najbliższe lata to  oczyszczalnia przydomowa  Ecokube jest idealnym rozwiązaniem.

Osadnik wstępny- jest pierwszą częścią oczyszczalni.  Może on być dostarczony przez naszą firmę a może to być istniejące już szambo. Ważne jest tylko aby szambo było w dobrym stanie (szczelne). Również nieodpowiednimi będą takie szamba, do których dostają się wody powierzchniowe.

Domowe ścieki bezpośrednio wpływają do osadnika wstępnego .Jego zadaniem jest usunięcie jak największej ilości ciał stałych, zanim zanieczyszczenia przedostaną się do bioreaktora oczyszczalni przydomowej . Niezbędne zatem jest regularne opróżnianie zbiornika osadowego (zazwyczaj raz do roku). Jest to gwarancją, tego że do bioreaktora oczyszczalni przydomowej dostaną się tylko zanieczyszczenia płynne.

oczyszczalnia z bioreaktorem awts

Diagram pokazujący poszczególne etapy pracy oczyszczalni  przydomowej  BioKube AWTS.

W BioKube (2), następuje biologiczne oczyszczanie ścieków przychodzących z osadnika wstępnego .

Warunkiem dobrego działania oczyszczalni przydomowej  jest zapobiegnięcie przedostaniu się siarkowodoru ze zbiornika osadowego do wnętrza oczyszczalni gdyż spowodowałoby to wyginięcie mikroorganizmów, które wykorzystywane są przy oczyszczaniu w pierwszej fazie. Unikatowy system BioKube umożliwia redukcję siarkowodoru w zbiorniku osadowym, dzięki czemu nie dostaje się on do bioreaktora oczyszczalni przydomowej. Ponadto, dzięki eliminacji siarkowodoru w osadniku wstępnym oczyszczalnia przydomowa   nie wydziela żadnych przykrych zapachów.

Rozkład substancji organicznych (2)

Ścieki z osadnika wstępnego zostają przepompowane do bioreaktora oczyszczalni przydomowej  (komora 2 na rysunku).  Do wyjątkowego i stabilnego procesu oczyszczania jest dokładne dozowanie ilości ścieków przepływających przez bioreaktor. W bioreaktorze, bakterie cudzożywne (heterotroficzne) dokonują rozkładu materiału organicznego znajdującego się w ściekach. Następnie ścieki w wolnym tempie przepływają do komory oczyszczającej, gdzie następuje wytrącanie osadu ściekowego. Z tej komory płyną do drugiej komory, gdzie następuje powtarzanie procesu. (3)

Redukcja związków azotu (nitryfikacja) (4)

Z komory oczyszczającej woda jest transportowana do trzeciej komory oczyszczalni przydomowej . Tu znajdują się bakterie samożywne (autotroficzne) , które dokonują rnitryfikacji. Z tej komory uzdatniona woda jest odprowadzana z powrotem do naturalnego ujścia z oczyszczalni przydomowej. Woda jest na tyle czysta, że może być odprowadzona bezpośrednio do jeziora lub strumienia. Może być również wykorzystana do nawadniania bądź podobnych celów.

Usuwanie osadów (5)

Wytrącony osad w poszczególnych komorach oczyszczalni przydomowej zostaje przenoszony do osadnika – szamba kilkakrotnie w ciągu dnia. Szambo zatem powinno być 1-2 razy w roku opróżniane aby zapobiec zatkaniu się systemu.

Usuwanie Fosforu (6) (opcjonalne)

Oczyszczalnia przydomowa BioKube AWTS może być wyposażony w zestaw do usuwania fosforu. Jest on usuwany przez dodanie chlorku aluminium do osadu, który trafia do zbiornika osadowego, w wyniku tego powstaje nierozpuszczalna sól, która pozostaje w szambie do czasu jego opróżnienia.

Ponowne wykorzystania oczyszczonej wody.

Woda oczyszczona w oczyszczalni przydomowej może być odprowadzona do cieku wodnego, rzeczki, jeziora, bądź rowu melioracyjnego. Nie każdy oczywiście ma w pobliżu taki zbiornik dlatego też wodę tą można również przesączyć bezposrednio do gleby za pomocą studni chłonnej bądź drenażu rozsączającego. Można również wykorzystać ją do podlewania trawy bądź do zasilania oczka wodnego.

Aby woda z oczyszczalni przydomowej mogła być wykorzystywana do podlewania ogródka z warzywami, zalecane jest aby usunąć całkowicie bakterie poprzez zainstalowanie lampy ultrafioletowe.j Stężanie bakterii jest na tyle niskie, że nie trzeb dodawać chloru czy innych związków chemicznych.

Zapraszamy do kontaktu .